2015 aastal teostatud objektid:

PARKLAD JA JUURDEPÄÄSUD

 • AS Alexela Oil vedelgaasi tankimisseadme jaoks laienduse rajamine Mustamäe tee 46B tanklasse (Tellija: RTS Infraehitus OÜ)
 • AS Alexela Oil Jüri tankla sissesõidu rekonstrueerimine  (Tellija: RTS Infraehitus OÜ)
 • Keilas, Paldiski mnt 32 a parkla rekonstrueerimine ja sissesõidu rajamine
 • Haabersti liiklussõlmele eelneva ohutussaare ehitus ja jalakäijate ületuskoha ümberpaigutamine ning valgustuse paigaldamine (Tellija: RTS Infraehitus OÜ)

TEEDE ALUSED JA PINNASETÖÖD

 • Maantee nr 11260 Kaberla silla ümberehitus ja maantee nr 11263 Aianiidu silla remont (Tellija: Nordpont OÜ)
 • Tehiskärestiku rajamine Toolse jõel, Viltukalda sillast allavoolu ja pinnasetööd Ojaküla truubi rekonstrueerimisel sillaks  (Tellija: Nordpont OÜ)
 • Rakveres, Lepiku linnaosa tänavate remont  (Tellija: RTS Infraehitus OÜ)
 • Tammneemes, Pearna tee freespuru aluse profileerimine ja teepeenarde ehitus  (Tellija: RTS Infraehitus OÜ)
 • Rakke Lubjatehase prügila sulgemisel teostatavad
  teedeehituslikud ja pinnasetööd  (Tellija: Nordpont OÜ)

TEEDE HOOLE

 • Lumetõrje Jõgeva maakonna teedel (Tellija: AS Teede REV-2)
 • Paldiski linna haldusterritooriumil asuvate kruusateede greiderdamine ja materjali pealevedu (Tellija: Paldiski linnavalitsus)
 • RMK Raplamaa piirkonna metsateede hooldus ja remont (Tellija: Raus TR OÜ)